• rengas
 • foxden
 • czulymorderca
 • FoxInShadow
 • coloredgrayscale
 • Irrlicht
 • uniterka
 • damnniceawesome
 • slania
 • ovvlsome
 • antifuchs
 • malpertuis
 • avaritia
 • lisiawiedzma
 • katastrofa
 • rockyou
 • crux
 • greenfox
 • kettu
 • paulkost
 • unitedsoupsanimals
 • lovemovies
 • ghostlight
 • tuulihaukka
 • blackberr
 • catplant
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

0092 99d8
Reposted fromsavatage savatage viasurrealistyczna surrealistyczna

November 06 2018

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaiamnotarobot iamnotarobot

November 04 2018

Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapachsiana zapachsiana

November 02 2018

1482 6355 500
7623 1959 500
Vienna, Austria

October 28 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viaSenyia Senyia
2231 3e5a 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSenyia Senyia
4041 9167 500
Reposted fromoll oll viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
Reposted fromDennkost Dennkost viaSenyia Senyia

October 26 2018

5970 45a0
Reposted fromFlau Flau viahappymeal happymeal
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
Reposted fromspecific-humor specific-humor vianaich naich
9927 4941
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
1314 caa9
Reposted fromtichga tichga vianaich naich
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl